Pro budoucí partnery

Děkujeme za Váš zájem o zapojení se do systému JESENÍKY PASS.

Partnery vítáme z řad ubytovatelů, restaurací, turistických cílů, sportovišť, půjčoven sportovního vybavení, ale i pořadatelů různých akcí.

Prosíme, kontaktujte nás. Domluvíme si osobní schůzku a probereme veškeré možnosti vzájemné spolupráce.

Logo sdružení Jeseníky


Jeseníky – Sdružení cestovního ruchu

tel. 608 119 091
sekretariat@jesenikytourism.cz

 

FAQČasto kladené otázky:

Zde naleznete podrobné Všeobecné smluvní podmínky.

Jaké jsou podmínky pro spolupráci?

Vstup do systému Jeseníky Pass je bezplatný, stejně tak partner neplatí žádné provozní ani jiné poplatky. Partner se buď může stát distributorem karet (může je prodávat a nebo je poskytovat zdarma v rámci svých služeb při splnění určitých podmínek, např. při ubytování stanoveného počtu nocí) a nebo být tzv. akceptačním místem, který poskytuje držitelům karet určité výhody. Poskytnutou výhodou může být např. sleva, bonus apod. Výhoda zapojení do systému vám přinese nové zákazníky - držitele karet Jeseníky Pass, kteří při vyhledávání služeb preferují smluvní partnery Jeseníky Pass.

Podobu bonusu, výhody či slevy určuje výhradně partner, musí ho však garantovat po celou sezonu. Hodnota poskytnuté výhody by měla být minimálně 10 % hodnoty služby. Poskytovatel výhody může přesně definovat, za jakých podmínek výhodu držiteli JP poskytne (např. pouze v určité dny, v určité hodiny, kdy partner potřebuje zvýšit návštěvnost apod.). Výhody mohou být z hlediska zatraktivnění nabídky různé pro individuální kartu a rodinnou kartu.

Za jakých podmínek probíhá prodej karet Jeseníky Pass?

Karty si disitributor objedná před zahájením sezóny v libovolném počtu kusů a provozovatelem systému Jeseníky Pass jsou mu pak svěřeny do komise. Karty nakupuje za zvýhodněnou cenu a prodává hostům za určenou cenu (99 Kč pro individuály a 199 Kč rodinná).

Jak probíhá uplatnění slevy u jednotlivých služeb?

Držitel karty uplatňuje výhody a slevy předložením karty v místě poskytování služby. Pracovník partnera (akceptačního místa) se přihlásí do systému www.aktualizuj.me (pokud do něj není trvale přihlášen) a na určené stránce zadá číslo předložené karty (respektive jeho poslední šestičislicí), vybere typ čerpané služby, částku a akceptaci potvrdí. Jedná se o rychlé odbavení, které lze zrychlit ještě použitím čtečky čárového kódu, které nahradí vyťukání čísla karty. To se většinou využije v místech s vysokým množstvím akceptací (např. lyžařská centra, akvaparky apod.)

Jaké potřebuji softwarové vybavení?

Potřebujete pouze počítač (případně tablet či chytrý telefon) s internetem. Neprobíhá instalace žádného speciálního software. Celý systém funguje ve webovém prohlížeči a je možnost pro rychlejší odbavení využívat i čtečky čárových kódů. Zapojený partner získá přístup do systému a bude mít přístup ke statistickým údajům svého akceptačního a/nebo výdejního místa.

Jaké efekty mi přinese zapojení do systému Jeseníky Pass?

  • zvýšení návštěvnosti partnera a destinace Jeseníky
  • zvýšení čerpání služeb / zvýšení tržeb
  • prodloužení délky pobytu a opakování návštěv

Pozitivní efekty spojené s provozem JP jsou i zvýšení konkurenceschopnosti destinace a posílení její atraktivnosti a nabídky prostřednictvím tohoto marketingového produktu.

Ilustrační foto - podané ruce

Naši partneři

  • Olomoucký kraj
  • JesenikyTourism
  • ČD
  • Radio Čas